X

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 5. A 6. MATEMATICKÝCH TŘÍD JE V PLNÉM PROUDU

Pokud jste zatím přihlášku do M třídy nevyplnili a o třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky máte zájem, vyplňte prosím elektronický formulář . Přihlášky do M tříd přijímáme do 22. 5. 2018, výběrové řízení proběhne 29. a 30.5. 2018. Více informací na stránkách školy v sekci Přijímání nových žáků